europa

De bevindingen van de eerste Europese barometer over gelukkig ouder worden

Senioren hebben waarschijnlijk nooit tevoren zoveel fysieke mogelijkheden gehad om te doen waar ze zin in hebben en ze lijken zich dat ook te gunnen. In 2013 bleek uit de analyse van de resultaten van de eerste enquête die alleen in Frankrijk werd gehouden, in welke mate senioren het gevoel hadden dat ze ‘het leven voor zich hadden’ zelfs de oudste onder hen.

I risultati della prima indagine europea sull’invecchiare bene

Mai come oggi gli anziani hanno avuto così tante forze fisiche per fare ciò che amano e sembrano voler sfruttare al massimo quest’opportunità. Nel 2013, l’analisi dei risultati di una prima indagine, condotta soltanto in Francia, aveva già mostrato come gli anziani, anche quelli di età più avanzata, avessero la sensazione di avere “una vita davanti”.