Stichting Korian Voor Gelukkig Ouder Worden

Vorming volgen in het gebruik van het spel in de gerontologie

2' Leestijd

De animator van een rusthuis is zich heel goed bewust dat het spel een felbegeerde activiteit kan zijn onder de bewoners. Het is echter niet altijd zo eenvoudig om dit onder de ideale omstandigheden te organiseren, zeker niet als er zieke bewoners zijn…

De opleiding biedt daarom een boeiende manier om de toegankelijkheid van het spel voor alle levensfases mogelijk te maken. Zo kan ook de socioculturele animatie in verzorgingsinstellingen geherwaardeerd worden.

Inhouden van opleidingen waarmee in het LUDIM onderzoek werd geëxperimenteerd:

Dankzij het LUDIM onderzoek konden de echte voordelen van het spel in een RVT worden aangetoond.

Onze partner FM2J stelt haar opleidingsaanbod voor op basis van het uitgevoerde onderzoek.

Een aanbod op maat van uw behoeften

Stages van 3 dagen in het hart van de Ludopole, het Europese spelcentrum te Lyon

Spel en ouderen, ontdek het programma

Spel en de ziekte van Alzheimer, ontdek het programma

Een opleiding op de werkvloer van uw instelling: binnen het kader van het partnerschap van de onderzoeksleden van LUDIM, kunnen alle Korian instellingen gebruik maken van een korting van 15% op het volledige opleidingsaanbod.

Contact: cedric.gueyraud@fm2j.com