Geheugenverlies

Tekens van bewustzijn herkennen

Bepaalde tekens wijzen erop dat er minstens een zwak bewustzijnsniveau is. Slechts een van deze tekens volstaat om er dieper op in te gaan. Het leren onderscheiden van deze bewustzijnssignalen van een persoon kan in bepaalde situaties van levensbelang zijn.