Stichting Korian Voor Gelukkig Ouder Worden

RUIMTE VOOR SPEL! Alle bevindingen van ons grote onderzoek…

Par Pierre Denis

3' Leestijd

In samenwerking met acteurs uit Lyon heeft het Instituut Bien-Vieillir ervoor gekozen om vanaf januari te experimenteren met het spel als interventie zonder medicijnen. Focus op het LUDIM onderzoek dat nu in 6 RVT’s van Korian wordt uitgevoerd.

Welke doelstelling?

Gezien de moeilijkheden die RVT’s hebben in de aanpak van de psychologische en gedragsmatige symptomen van dementie (PGSD), heeft de Hoge Autoriteit voor Gezondheid aanbevolen om in eerste instantie te kiezen voor interventies zonder medicijnen. Het LUDIM onderzoek richt zich eerst en vooral op het beoordelen van de impact van het spel op gedragsproblemen bij patiënten met Alzheimer. (NPI-es)

Over welke spellen gaat het?

 

Het onderzoek experimenteert met een ludiek kader waar elk voorwerp op basis van de behoeften, vaardigheden en verlangens van de patiënt worden gekozen. Zo wordt een veilige ruimte gecreëerd met oog voor vrijheid en autonomie. Onder begeleiding van de Ludopole en het opleidingscentrum FM2J, kregen de professionals van het RVT een training in deze nieuwe methode: ‘De opleiding gegeven door FM2J heeft ons onze kijk op spel en spelen veranderd … De aangeboden spellen zijn heel goed doordacht met gebruik van edele materialen zoals hout en gericht op de leefwereld van volwassenen om infantilisering te vermijden. Het is ook realistisch maar altijd met oog voor functionaliteit voor een publiek dat zijn referentiepunten verliest wat betreft het gebruik van het voorwerp op zich. ‘ (Tiphaine PARREL, animatrice Korian les Annabelles).

Gegevensanalyse

Dit observationeel onderzoek, descriptief en analytisch, enkelblind uitgevoerd onder 54 patiënten werd afgerond in juni 2014. De gegevens werden verzameld en geanalyseerd door het CRC (Centre de Recherche Clinique ‘Veroudering, hersenen, fragiliteit’).

Ontdek alle bevindingen door de samenvatting te downloaden via onderstaande link.

Download RUIMTE VOOR SPEL! Alle bevindingen van ons grote onderzoek…

Het volledige artikel zal binnenkort online te lezen zijn