Stichting Korian Voor Gelukkig Ouder Worden

Het ‘thuisgevoel’: breuk of continuïteit naargelang het ouder worden en/of de mate van afhankelijkheid?

6' Leestijd

Bij het doornemen van de bevindingen van de Europese barometer 2015 over gelukkig (goed) ouder worden, kiezen de senioren massaal voor het thuis blijven wonen ondanks de hoge leeftijd en groeiende afhankelijkheid. De leden van het Comité Bien-Vieillir (gelukkig ouder worden) hebben dus gekozen om de eigenschappen te onderzoeken van thuis wonen binnen het kader van een ophanden zijnde onderzoek.

Dit nadrukkelijke thema kwam naar voor bij het doornemen van de bevindingen van de Europese barometer 2015 over gelukkig ouder worden. De senioren kiezen resoluut om thuis te blijven wonen ondanks hun hoge leeftijd en groeiende afhankelijkheid. De leden van het Comité Bien-Vieillir (gelukkig ouder worden) hebben dus gekozen om de eigenschappen te onderzoeken van thuis wonen binnen het kader van een ophanden zijnde onderzoek.

In de Europese barometer 2015 over gelukkig ouder worden, stelt men vast dat 67% van de senioren in hun huidige woning willen blijven ook als ze sterk afhankelijk zijn. 54% van hen denkt tevens dat hun woning is aangepast aan hun toekomstige afhankelijkheid terwijl slechts 6%* van de woningen dit effectief ook zijn. Hélène Cardin, journaliste en lid van het Comité van het Instituut Bien-Vieillir reageert op deze vaststelling:

Er zijn zes grote onderzoekspistes die zowel via een literatuuronderzoek maar ook in de praktijk op het terrein zullen worden onderzocht door professionals en senioren uit vier Europese landen (Frankrijk, België, Duitsland en Italië).

– Het thuisgevoel, een territorium

– Het thuisgevoel, verlenging van het lichaam en intimiteit

– Het thuisgevoel, een plaats waar men zelf de regels bepaalt

– Het thuisgevoel, een ‘volle’ tijd

– Het thuisgevoel, voorwerpen verbonden aan herinneringen

– Het thuisgevoel, ontvangen en doorgeven

Het thuisgevoel is een geografisch territorium, een gesloten en afgebakende ruimte, geïsoleerd van de buitenwereld en de openbare ruimte. Dit is de ‘biologische’ ruimte bij uitstek, waar het bed staat en de badkamer zich bevindt. Kortom een ruimte waar men heer en meester is, waar de regels van buiten niet gelden. ‘Er is altijd wel iets te doen en we doen het wanneer wij dat willen’. Thuis zijn betekent omringd zijn met betekenisvolle voorwerpen. Het ‘thuisgevoel’ is de plaats waar familiefeesten doorgaan en uitwisseling plaatsvindt.

Twee tegenover elkaar staande onderwerpen op deze gedachtenassen komen aan bod en vragen onze aandacht wat betreft de omgeving van het RVT: de plaats van verzorging en verzorgend personeel in de ruime zin van dit begrip van het ‘thuisgevoel’.

Dit grootscheepse onderzoek zal het kernthema worden van de volgende Europese barometer voor gelukkig ouder worden.

* Rapport van l’Anah en la Cnav “Adaptation des logements pour l’autonomie des personnes âgées ” (‘Aanpassing van woningen voor de autonomie van ouderen’), 2013.