Stichting Korian Voor Gelukkig Ouder Worden

Geolokalisatie als tool voor vrij verkeer in het RVT

4' Leestijd

Het Instituut Bien-Vieillir (Waardig ouder worden), heeft van juni tot september 2014 een denkoefening uitgevoerd over hoe het zit met vrij verkeer in het RVT (gaan en staan waar men wil). Hiervoor werd een oproep voor raadpleging gelanceerd onder bedrijven uit de sector op basis van een scenario uit het leven gegrepen, genaamd ‘Mevrouw Hortense’.

Geoloc1

Vertrekkend van de terreinervaring van de RVT-directeurs en hun medewerkers was dit project bedoeld om de huidige technologieën te onderzoeken met twee doelstellingen in het achterhoofd: wegloop- en valpreventie, en tegelijkertijd ook op elk moment de locatie van bewoners kunnen nagaan. Aangezien RVT’s vaak in de buurt van stadscentra liggen, zouden sommige bewoners die goed ter been zijn en zich kunnen oriënteren, het rusthuis verlaten om een kop koffie te gaan drinken of van de omgeving en de nabijgelegen handelszaken te genieten. Zelfs al zijn weglopers een uitzonderlijk fenomeen, toch worden ze niet minder stressvol voor het personeel van het RVT en de familie van de bewoners.

Twaalf bedrijven hebben de oproep beantwoord in een poging om de naar voor gebrachte behoeften op het gebied van geolokalisatie te kunnen behandelen aan de hand van het voorgestelde scenario. Na analyse van de antwoorden, kwamen verschillende vaststellingen naar voor: een gebrek aan overdenking van het economisch model voor het installeren van de voorgestelde oplossingen weinig of geen antwoorden met gedocumenteerde ervaringen op basis van een lange testperiode van elk van de oplossingen bestaande producten maken gebruik van antennes, masten (wifi of Rfid), of draadloze netwerken die in alle ruimtes bereikbaar moeten zijn. Deze dure infrastructuren zijn niet aanwezig of de installatie ervan wordt in de meeste RVT’s nog onderzocht.

Geen enkel antwoord bood een oplossing voor alle gevraagde functies. Er bestaat (nog) geen ideale oplossing die tegemoetkomt aan de praktische behoeften zowel binnen als buiten de instellingen. De systemen werken anders binnen en buiten de muren.

Lessen getrokken uit het onderzoek:

Geolokalisatie binnen de rusthuizen heeft te maken met een ruime waaier aan functies (vallen, lokalisatie binnen de instelling en in de tuinen, uitgangen, binnendringers, veiligheid van het personeel, …).

De indoor oplossing zal het vrij verkeer van de bewoners binnen de instelling moeten mogelijk maken in functie van de opgegeven profielen en hun mogelijkheden. De technische oplossing zal rekening moeten houden met een profielenbeheer zonder daarom afhankelijk te zijn van dure technologie, zware installatievoorwaarden of te ingewikkeld instelbaar te zijn voor het personeel.

Welke oplossing ook uit de bus mag komen, zij mag de bewoner niet storen (aanvaardbaarheid van de installatie), noch het verzorgend personeel. Het zal tevens binnen het IT-systeem van de instellingen moeten worden geïntegreerd zodat alarmmeldingen op meerdere en verschillende uitgangen (kamers, gangen, tuinen, lift, …) mogelijk zijn.

Aangezien uit de raadpleging geen oplossing naar voor kwam die een algemene oplossing bood, blijft het Instituut Bien Vieillir zijn denkoefening voortzetten. Zo worden bepaalde al aanwezige oplossingen in enkele RVT’s van het Korian netwerk onderzocht en nieuwe technologieën verkend.

Bekijk het uit het leven gegrepen scenario van ‘Mevrouw Hortense’