Stichting Korian Voor Gelukkig Ouder Worden

Het ‘thuisgevoel’: breuk of continuïteit naargelang het ouder worden en/of de mate van afhankelijkheid?

Bij het doornemen van de bevindingen van de Europese barometer 2015 over gelukkig (goed) ouder worden, kiezen de senioren massaal voor het thuis blijven wonen ondanks de hoge leeftijd en groeiende afhankelijkheid. De leden van het Comité Bien-Vieillir (gelukkig ouder worden) hebben dus gekozen om de eigenschappen te onderzoeken van thuis wonen binnen het kader van een ophanden zijnde onderzoek.

De bevindingen van de eerste Europese barometer over gelukkig ouder worden

Senioren hebben waarschijnlijk nooit tevoren zoveel fysieke mogelijkheden gehad om te doen waar ze zin in hebben en ze lijken zich dat ook te gunnen. In 2013 bleek uit de analyse van de resultaten van de eerste enquête die alleen in Frankrijk werd gehouden, in welke mate senioren het gevoel hadden dat ze ‘het leven voor zich hadden’ zelfs de oudste onder hen.

Tekens van bewustzijn herkennen

Bepaalde tekens wijzen erop dat er minstens een zwak bewustzijnsniveau is. Slechts een van deze tekens volstaat om er dieper op in te gaan. Het leren onderscheiden van deze bewustzijnssignalen van een persoon kan in bepaalde situaties van levensbelang zijn.

Handhygiëne in de instelling

Een informatiebrochure over het belang van handhygiëne in de instelling en het overnemen van goede gewoontes.

Gids opgesteld in samenwerking met CNAM en de steun van de Laboratoires ANIOS.

RUIMTE VOOR SPEL! Alle bevindingen van ons grote onderzoek…

In samenwerking met acteurs uit Lyon heeft het Instituut Bien-Vieillir ervoor gekozen om vanaf januari te experimenteren met het spel als interventie zonder medicijnen. Focus op het LUDIM onderzoek dat nu in 6 RVT’s van Korian wordt uitgevoerd.

Geolokalisatie als tool voor vrij verkeer in het RVT

Het Instituut Bien-Vieillir (Waardig ouder worden), heeft van juni tot september 2014 een denkoefening uitgevoerd over hoe het zit met vrij verkeer in het RVT (gaan en staan waar men wil). Hiervoor werd een oproep voor raadpleging gelanceerd onder bedrijven uit de sector op basis van een scenario uit het leven gegrepen, genaamd ‘Mevrouw Hortense’.